Material didàctic

Aquests materials van ser elaborats en el marc del 90è aniversari de la visita d’Einstein a Catalunya per la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.